Home   /   Keuringseisen gezichtsvermogen   /   Bijscholing   /   Presentaties & artikelen  /   Werkgroepleden  /   Links  /   Contact

Home

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het woord ‘Ergoftalmologie’ is een samentrekking van ‘ergon’ (arbeid, werk) en ‘oftalmologie’ (oogheelkunde). De werkgroep Ergoftalmologie van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) heeft als doel om advies (Contact) en Bijscholing te geven over optimale aanpassing van werkomstandigheden aan het menselijk visueel systeem. De werkgroep kan ook advies geven over de visuele eisen die de uitvoering van een bepaalde taak stelt. U kunt bestaande keuringseisen op dit gebied raadplegen via de verwijzingen (links) in Keuringseisen gezichtsvermogen.  
 
De Werkgroepleden zijn afkomstig van diverse disciplines zoals bedrijfsgeneeskunde, oogheelkunde, fysica, psychologie en optometrie.
 
Advies kan gevraagd worden door leden van het NOG, en door anderen die beroepshalve met deze materie in aanraking komen, met name bedrijfs- en verzekeringsartsen.
Van belang daarbij is het volgende.

  1. De vraag moet een relatie hebben met een werksituatie of ander functioneren zoals verkeersdeelneming. U kunt dus geen vragen voorleggen die uitsluitend medisch/oogheelkundig van aard zijn.
  2. Een antwoord moet in algemene termen te geven zijn, d.w.z. correcte beantwoording mag geen kennis vereisen van een compleet medisch dossier. Indien dat wel vereist is, kunt u overwegen om contact op te nemen met, of een patiënt door te verwijzen naar een oogarts of terzake geëigende instanties (zie onder).

De werkgroep beantwoordt geen vragen afkomstig van patiënten. Patiënten kunnen voor arbeidsgerelateerde (en andere) vragen over het zien terecht bij een oogarts. De oogarts kan zo nodig een verwijzing naar een revalidatie-instelling verzorgen. U kunt zich bijvoorbeeld oriënteren op de sites van Bartimeus (http://www.bartimeus.nl) en Visio (http://www.visio.org). Voor België kunt u zich oriënteren op de site van het RIZIV voor een lijst van de geconventioneerde Visuele Revalidatiecentra (http://www.riziv.be/care/nl/revalidatie/convention/deficiency-visual/index.htm). Deze instellingen hebben speciale afdelingen voor individueel advies over het functioneren in de werksituatie.  

 

 

 

NOG ergoftalmologie