Home   /   Keuringseisen gezichtsvermogen   /   Bijscholing   /   Presentaties & artikelen  /   Werkgroepleden  /   Links  /   Contact

Keuringseisen gezichtsvermogen

 

Toelichting

(met name voor niet-medici)
 
Zicht op keuringseisen
Sommige werkgevers stellen eisen aan het gezichtsvermogen. Een treinmachinist mag niet kleurenblind zijn, want  door rood licht rijden kan verschrikkelijke gevolgen hebben. Ook het rijbewijs kent eisen aan het gezichtsvermogen. Die zijn niet erg streng; je mag een kleurzienstoornis hebben.  Welke eisen zijn er nu precies?
 
Alle eisen verzameld
Op deze site staan referenties (internet-links) naar alle ons bekende eisen die in Nederland aan het gezichtsvermogen gesteld worden. Mochten u nog meer referenties bekend zijn of werkt een link niet meer, laat het ons dan weten.
 
Vragen?
Heeft u een algemene vraag met betrekking tot de eisen, richt u zich dan tot de instantie die de eisen opstelde. Persoonlijke medische vragen rond een keuring kunt het best stellen aan de keurende arts, aan uw bedrijfsarts of, indien van toepassing, aan uw oogarts. De werkgroep Ergoftalmologie kan hulp bieden aan instanties die eisen opstellen.
 
Meestgestelde vragen 
Wie stelt de eisen op?
Kan iedere werkgever zomaar eisen opstellen?
Zijn de eisen te begrijpen als je geen medicus bent?
Waarom zijn sommige eisen zo streng?
Zijn er uitzonderingen mogelijk?
 
Wie stelt de eisen op?
Een werkgever die de medewerker in dienst neemt, kent de praktijksituaties het best en stelt de eisen op. Denk aan de Nederlandse Spoorwegen of het Ministerie van Defensie. Ook zijn er instanties die bepaalde documenten uitgeven. Bij vliegbrevetten en rijbewijzen is dat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. In de praktijk wordt dat soort eisen overigens in Europees verband vastgelegd.
 
Kan iedere werkgever zomaar eisen opstellen?
Nee, lichamelijke eisen worden sinds 1998 bij een zeer beperkt aantal beroepen gesteld. In het hoofdstuk Wettelijk kader wordt dat uitgelegd.
 
Zijn de eisen te begrijpen als je geen medicus bent?
De eisen zijn bedoeld voor medici, dus in vaktermen gesteld. Een leek kan ze soms deels volgen, maar een keurend arts moet alles goed uit kunnen leggen. Bent u medicus? Kijk dan ook in het hoofdstuk Methoden van onderzoek.
 
Waarom zijn sommige eisen zo streng?
De gevolgen, daar gaat het om. Hoe groter die kunnen zijn, des te strenger de eisen. Denk bijvoorbeeld aan de luchtvaart: als een privévlieger verongelukt doordat hij door een beperking iets niet zag of kon, is dat natuurlijk heel erg. Maar het falen van een verkeersvlieger kan honderden mensen het leven kosten.  De eisen voor verkeersvliegers zijn daarom een stuk strenger dan die voor privévliegers. Iets vergelijkbaars is te vinden bij rijbewijzen: de eisen voor buschauffeurs zijn strenger dan die voor bestuurders van een personenauto.
 
Zijn er uitzonderingen mogelijk?
Soms bieden de eisen ruimte voor een persoonlijke benadering. Iemand die een arm of been mist, kan toch een rijbewijs halen, maar uitsluitend in een aangepaste auto. Er bestaan ook rijbewijzen met een beperking (‘constraint’) zoals, ‘alleen overdag rijden’. Wordt u afgekeurd, dan is het verstandig om goed door te vragen wat de mogelijkheden dan wel zijn, bij de keurende arts of bij de instantie die over de eisen gaat. Na bepaalde tijd is bijvoorbeeld een herevaluatie mogelijk, u wordt dan opnieuw beoordeeld.

 NOG versie: April 2012